GESTRA BA211 YÜZEY BLÖF VANALARI

Gübre fabrikasında yüksek basınçlı kazanlarda istenilen iletkenlik değerlerinin tutulabilmesi için kazan yüzey blöf işlemleri yapılmalıdır. Burada sürekli değişen iletkenlik değerlerine cevap verebilmek adına sistemde yüzey blöf vanaları genellikle sürekli olarak çalışmaktadır. Buradaki çalışma eğrisi vana üzerinde çok ağır bir yük oluşturmaktadır. Çünkü bu vanalarda vana öncesi basınç direk kazan basıncı, vana sonrası basınç ise genellikle blöf tankı veya atmosferiktir. Buradaki yüsek fark basıncı tek sit yüzeyli vanalarda denendiğinde sit veya tijde eğri kavitasyon eğrisi altında olmakta hızlar çok yükselmekte ve akabinde vanada deformasyon olmaktadır. Bu nedenle GESTRA olarak bu gibi uygulamalarda yapılabilecek mak.yüzey blöf miktarı dikkate alınarak bir kapasite hesabı yapıldıktan sonra çap ve vana modeli seçilmektedir. BA211 serisi olan bu vanalar 140 bar fark basınçlarında ve yüksek sıcaklıklarda güvenle birçok su borulu kazanda blöf prosesinde uzun yıllar çalışmaktadır.

Copyright © 2018. All rights reserved.