İLETKENLİK KONTROL SİSTEMİ
Genel uygulama detayları
İletkenlik Kontrol Sistemi
Ürün Kodu : GESTRA LRG.., BAE... ve MPA... serisi

Su içerisindeki minerallerin endüstriyel kullanımında bazı sınırları vardır. Buhar üretimi sırasında kazan suyu içerisindeki bu mineraller yüksek sıcaklıkta çözünerek su içerisinde tabakaların oluşmasına neden olur. Bu tabakalar buhar kazanında ısı değişim oranlarını azaltır ve sistemin ömrünü kısaltır. Ayrıca su yüzeyinde köpük şeklinde biriken bu maddeler buhar ile taşınarak buhar tesisatına zarar verip, kontrol cihazlarının arızalanmasına, ısı eşanjör yüzeylerinde verim kaybı yapmasına, kondenstopların tıkanarak arızalanmasına neden olur. Kazan suyunda oluşan köpükler temizlenmez ise kazan boruları içerisinde kireç taşı oluşur. Kireç taşının oluşmasının ileri safhası kazanın elden çıkarılmasına kadar gidebilir.

Bu gibi sorunları engellemek amacıyla kazan suyunun belli miktarda boşaltılmasına blöf denir. Bir buhar kazanında;

  • Yüzey Blöf (Köpük alma)

  • Dip Blöf (Çamur alma)

Yüzey blöf kazan su seviyesinden yapılarak su yüzeyinde oluşan köpükler alınır. Kazan suyu içerisinde erimiş halde bulunan maddeler kazan dibine birikir ve bu maddeler dip blöf ile dışarı atılır.

Spector Modul İletkenlik Kontrol Sistemi
İletkenlik Kontrol Sistemi
Ürün Kodu : GESTRA LRGT..., LRG..., LRR... serisi

Bu sistem kazanlarda iletkenlik ölçüm probu, iletkenlik kontrolörü ve ilgili kontrol vanası ile beraber çalışmaktadır. 

Kazan suyunun iletkenliğinin ölçülmesi, izin verilen set değerleri altındaki değelere ulaşılabilmesi için vanaya sinyal vererek en optimum kontrolü sağlamaktadır.

 Kullanıcı istekleri ve kullanım yerine bağlı olarak farklı koşullarda çalışabilir.

Motorlu vanalarda yüzer kontrol imkanı veya 4-20mA kontrol imkanı; pnomatik kontrollü vanalarda elektroponmatik pozisyoner ile 4-20mA kontrol imkanı sağlamaktadır.

Kontrol üzerinde yer alan ayar butonu sayesinde kolay arayüze ulaşım imkanı sağlamakta ve kalibrasyon imkanı sağlamaktadır.

Harici 4-20mA çıkış sayesinde sistem PLC ve Scada sistemine seviye bilgisinin analog olarak gönderilmesi imkanı sağlamaktadır.

Üzerinde yer alan harici alarm çıkışları ile kazan yüksek iltkenlik bilgisi izleme ve çıkış alarm bilgisi alınabilmektedir.

24VDC besleme ile emniyetli ara bağlantı yüzeyi 

Copyright © 2018. All rights reserved.