KONDENS DÖNÜŞ KONTROL SİSTEMELERİ
Kondens Yağ ve Bulanıklık İzleme Sistemi
Kondens Dönüş Kontrol Sistemeleri
Ürün Kodu : GESTRA OR52-2

Buhar sistemlerinde önemli bir diğer konu ise kondensin sürekli olarak hem iletkenlik hem de bulanıklık & kirlilik açısından izlenmesi ve kontrol edilmesidir. Her fabrikanın uygun görmüş olduğu değerler neticesinde kondensin izin verilen sertlik ve kirlilik değelerinde izlenmesi ve bu izleme sırasında herhangi bir anormal durum neticesinde direkt olarak kirli kondensin otomatik olarak dışarı atılmasını sağlayan sistemlerin genel yerleşim planı aşağıda bulunabilinir.

Bu sistem ayrıca işletmede kondens geri dönüş oranının ve dolayısıyla enerji üretim veriminin artmasını da sağlamaktadır. Kondens içindeki yabancı maddeler sistemden güvenli bir şekilde atıldığı için kondensin tümünün uzaklaştırılmasına gerek duyulmamakta ve büyük bir tasarruf sağlamaktadır.

Kondens İletkenlik İzleme Sistemi
Kondens Dönüş Kontrol Sistemeleri
Ürün Kodu :
Copyright © 2018. All rights reserved.