MADEN ÇAMUR SALMASTRALARI
Slurry Salmastra - ALLPAC
Maden Çamur Salmastraları
Ürün Kodu :

Slurry (Çamur), tanım olarak %1 ‘in üzerinde çözünmemiş katı partikül içeren sıvıdır. Slurry uygulamalarında görülen bazı genel problemler şunlardır:

  • Sıvı içerisindeki partiküller, salmastranın yay veya körük gibi elemanlarını bloke edebilir. Bu durumda salmastra ve milin hareketiyle beraber yüzeyler sürekli açık kalarak sıvı kaçağı görülür

  • Aşındırıcı özellikte partiküller salmastra döner ekipmanlarına (özellikle metal kısımlara) ciddi zararlar verebilir.

  • Partiküllerin fan ve diğer pompa elemanlarını aşındırarak milde salgı oluşmasına sebebiyet verebilir.

  • Zaman içerisinde pompada oluşacak aşınmalardan dolayı pompa verimi düşer, kritik toleransların dışına çıkılır ve titreşim oluşabilir. Bu durumda sürekli fanın ayarlanması gerekeceğinden beklenmedik salmastra hataları ile karşılaşabilinir

Bu problemlerin üstesinden gelebilmek için orta (>%20) ve yüksek (>%60) ölçüde katı partikül içeren sıvılarda slurry salmastraları kullanılır.

Slurry Salmastra - RIS
Maden Çamur Salmastraları
Ürün Kodu : BW Seals ® RIS Seal
Rubber in shear slurry olarak kabul edilen tip mekanik salmastra gurubudur.
Slurry Salmastra - SLC - tekli salmastra
Maden Çamur Salmastraları
Ürün Kodu :

Özellikle bu salmastra seçiminde akışkan çamur-slurry olduğu için partikül miktarı & boyutu, partikül içeriği, pH, koroziflik,…vs. gibi bilgiler çok önemlidir. Bu yüzden bu salmastra seçimi yapılmadan önce işletme şartları kadar önemli bir konuda akışkanın fiziksel ve kimyasal bileşen değerleridir. 

Bu salmastralar daha çok maden uygulamalarnda daha yoğun ve agresif çamurun olduğu alanlarda kullanılmaktadır.

Slurry Salmastra - SLM - Çift yüzey
Maden Çamur Salmastraları
Ürün Kodu :

SLM serisi bu salmastralar da daha çok maden uygulamalarnda daha yoğun ve agresif akışkanın olduğu alanlarda kullanılmaktadır.

SLC serisine istinaden, çiftli salmastralar; emisyon değerlerini düşürmek, güvenilirliği artırmak ve yedek bir sızdırmazlık önlemi almak için kullanılır.

Copyright © 2018. All rights reserved.