MİXER SALMASTRALARI
Durametallic - Mixer M serisi
Mixer Salmastraları
Ürün Kodu :

Karıştırma işlemleri yapılan ekipmanlarda (mixer, agitator, filter, filter dryer, blower, fan, reactor, bioreactor) kullanılan salmastralar pompada kullanılanlardan farklılık içermektedir. En belirgin olanı ise mikser salmastralarının ortalama 4 kat daha yüksek mil salgılarına izin verebilmeleridir. Mikser salmastraların bağlantıları üstten, yandan veya alttan yapılabilinmektedir. Salmastra bağlantısı üstte olan tanklarda genellikle salmastra sıvı ile temas halinde değildir. Uzun mil boyundan dolayı salgı oranları daha yüksektir. Ayrıca mil ve fan ağırlığı sorun yaratabileceğinden ekstra rulman kullanma gereksinimi doğar. Salmastrası yandan montajlı tanklarda ise tanktaki sıvı seviyesine göre sıvı ile temas halindedir. Mil boyu kısa olduğundan salgı değerleri nispeten daha küçüktür. Fakat tanktaki sıvı seviyesi çok düştüğünde kanatların sıvı yüzeyini tokatlamasına ve bu sebeple mil ve salmastranın anlık oynamasına neden olabilir. Ayrıca kuru çalışma riski de ortaya çıkabilir. Salmastrası alttan montajlı tanklarda, sıvı ile salmastra sürekli temas halindedir. En kısa mil boyu bu tanktadır ve mil salgı oranları diğer düzenlere göre çok düşüktür. Sıvı içerisindeki partiküllerin salmastrada birikmesi problemi oluşabilir. Salmastranın montaj ve demontaj işlemleri, tanktaki tüm sıvının tahliye edilmesi gerektiğinden çok daha zordur.

Copyright © 2018. All rights reserved.